Hem

Utgivning

Formgivning

 

För mig är grafisk formgivning något annat än att enbart framställa vackra trycksaker. Grafisk formgivning är ett hantverk som jag har lärt mig under ett långt yrkesliv, genom praktiskt arbete, egna erfarenheter och i samverkan med andra.

 

När den grafiska formgivningen är lyckad, då fungerar den visuella kommunikationen. En god formgivning lyfter fram texten och illustrationerna utan att märkas. Den hjälper avsändaren att nå mottagaren med sitt budskap.

 

Vinghästen kan även ta ett övergripande ansvar för hela trycksaksprocessen. Vi erbjuder alla redaktionella tjänster och har ett stort nätverk för upphandling av teknisk produktion, i Sverige och utomlands.

 

Kerstin Öström